Într-o anumită situație, poți fi considerat (legal) major chiar dacă încă ești minor

În principiu, capacitatea deplină de exerciţiu, adică aptitudinea unei persoane de a încheia singură acte juridice civile, este dobândită în momentul în care aceasta devine majoră. Totuşi, există şi o excepţie de la această regulă, prevăzută de legislaţia în vigoare.

Capacitatea civilă de exerciţiu a persoanei fizice reprezintă acea aptitudine a acesteia de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile, dar şi de a-şi asuma şi executa obligaţii civile, prin încheierea de acte juridice.

De altfel, din articolele 37-44 din Codul civil aflăm că o astfel de capacitate lipseşte (cazul minorului sub 14 ani şi a interzisului judecătoresc), este restrânsă (cazul minorului cu vârsta între 14 şi 18 ani) sau devine deplină, odată cu momentul în care respectiva persoană este majoră (împlineşte 18 ani).

Totuşi, capacitatea deplină de exerciţiu poate fi dobândită şi de o persoană minoră, în situaţia în care aceasta se căsătoreşte, singura condiţie cerută fiind acea de a avea 16 ani împliniţi. Chiar dacă, în principiu, căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani, tot Codul civil, prin intermediul art. 272, ne spune că, pentru motive temeinice, şi minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Aşadar, minorul cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu, care este păstrată de minorul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei şi atunci când aceasta este anulată.

Nu în ultimul rând, poate deveni titular de drepturi şi obligaţii prin încheierea actelor juridice civile şi minorul de cel puţin 16 ani căruia, pentru motive temeinice, instanţa de tutelă îi recunoaşte capacitatea deplină de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul consiliului de familie.

Altfel, până la vârsta majoratului, minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legilor speciale.

sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_44139/avocatnet.html